KOLEJNY ROK SZKOŁA SUKCESU

Centralna Komisja Egzaminacyjna po raz kolejny opublikowała trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów, czyli Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD). Przypominamy termin EWD oznacza: „EWD, czyli Edukacyjna wartość dodana – można ją zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego… jest miarą postępów uczniów w określonym okresie badawczym…rozumiemy ją /EWD/ jako przeciętną wzrostu umiejętności i wiedzy uczniów do niej uczęszczających w danym okresie czasu.”

nauka
Listopad 25, 2014

WYCIECZKA DO NIEPOŁOMIC

Wycieczki programowe na stałe wpisały się w ofertę edukacyjną naszego Gimnazjum. 5 listopada 2014 roku uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunami udali się w niezwykłą podróż na… orbitę ziemską – oczywiście tylko w przenośni, bo na trasie naszej wycieczki znalazło się przede wszystkim Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne  im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach. Uczniowie klas pierwszych mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach w obserwatorium oraz pokazach w planetarium. Była to niezwykle ciekawa i inspirująca podróż! Uczniowie odwiedzili również Izbę Leśną w Niepołomicach, gdzie uczestniczyli w wykładach o przyrodzie Puszczy Niepołomickiej. Pogoda dopisywała, więc pierwszoklasiści zobaczyli Zamek w Niepołomicach oraz ogrody królewskie. Z wycieczki

info
Listopad 19, 2014

NAGRODY BURMISTRZA DLA ABSOLWENTÓW

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku może poszczycić się osiągnięciami swoich uczniów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. 7 listopada 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Największe sukcesy wypracowali: Piotr Leśniak, Karolina Suruło oraz Maciej Wilk absolwenci naszego Gimnazjum. Nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski oraz Dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Mieczysław Kęsek. Wręczając nagrody Burmistrz podkreślił wysoki poziom nauczania w naszym Gimnazjum oraz osiągnięcia naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych. Wręczanie Nagród Burmistrza za wyniki w nauce staje się piękną tradycją

nauka
Listopad 19, 2014

WRĘCZENIE CERTYFIKATU

15 października 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku odbyła się niecodzienna uroczystość – nasze Gimnazjum otrzymało przedłużenie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” od 2014 do 2019 roku. Starania o uzyskanie certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” rozpoczęliśmy w roku 2012. Spełniliśmy kryteria i otrzymaliśmy certyfikat uzyskując 57 punktów na 60. W bieżącym roku pomyślnie przeszliśmy weryfikację i uzyskaliśmy przedłużenie certyfikatu. Partnerami szkoły w realizacji projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” są: Sołtys Jawornika, Rada Sołecka Jawornika, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Jaworniku, radny Gminy Myślenice, komenda Powiatowa w Myślenicach oraz Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Jaworniku. Wręczenie certyfikatu odbyło

szkola_promujaca_bezpieczenstwo
Listopad 19, 2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2014 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi. Uroczystości rozpoczął przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Jaworniku Jakub Król, który w imieniu uczniów Gimnazjum podziękował wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Dyrektor Gimnazjum Renata Marzec złożyła uczniom i nauczycielom serdeczne życzenia oraz wręczyła Nagrody Dyrektora za wyróżniająca pracę.

info
Listopad 13, 2014

Losy absolwentów 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014

info
Listopad 3, 2014

WIZYTA KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA

„Takie spotkania spadają z nieba i są rzadkie, jak arcydzieła…” 21 września 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku odbyło się wyjątkowe spotkanie Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza z nauczycielami placówek oświatowych w Jaworniku. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Samorządowego Przedszkola w Jaworniku, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku oraz Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku, a także Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku ks. Władysław Salawa, ks. Mariusz Grzechynka oraz Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal. Dyrektor Gimnazjum Renata Marzec wręczyła Księdzu Kardynałowi kwiaty i przywitała w progach szkoły. Ksiądz Kardynał

info
Październik 9, 2014

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W JAWORNIKU

Początek roku szkolnego to czas nowych wyzwań, pracy nad przyswajaniem wiedzy, doskonalenia i przezwyciężania trudności. Pierwszego września uroczyści rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku. We mszy uczestniczył poczet sztandarowy Gimnazjum.

info
Wrzesień 11, 2014
Strony:1234567...18»
Links:ray ban pas cherray ban pas cher