«

»

Kwi 24

5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?
Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej.

Ulotka do pobrania.