«

»

Kwi 24

BADANIA LEKARSKIE

Badania lekarskie

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

prowadzonych przez Powiat Myślenicki

 

        Badania lekarskie kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych (absolwentów gimnazjów  z terenu powiatu myślenickiego)  będą przeprowadzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, przy ul. Szpitalnej 2, tel. 12 273 02 72,

w godzinach 7.25 – 15.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek).

        Badania są bezpłatne, wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę ponadgimnazjalną, opatrzonego pieczątką i podpisem osoby kierującej.

Myślenice, 14 kwietnia 2014 r.