«

»

Lut 25

LOSY ABSOLWENTÓW 2012/2013

ROK SZKOLNY 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 r. mury Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego opuściło 47 absolwentów. Spośród tej liczby 22 uczniów podjęło naukę w liceach ogólnokształcących. Kolejnych 17 uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Najczęściej wybieranymi przez uczniów kierunkami kształcenia są: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik usług hotelarskich, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej. Natomiast 7 uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. O losie 1 absolwentów nasza szkoła nie posiada informacji.

Dalsze losy absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego  – kontynuacja nauki w szkole ponadgimnazjalnej – rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny

Liczba uczniów ogółem

Liczba absolwentów

Rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej

Ogółem liczba uczniów szkół średnich

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Brak informacji

 

2012/

2013

 

140

47

17

37 %

22

47 %

7

13 %

1

3%

46

97 %

Z uwagą czekamy na wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wieści, do jakich szkół dostali się nasi absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki.