«

»

Lis 03

Losy absolwentów 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014

          W roku szkolnym 2013/2014 r. mury Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego opuściło 59 absolwentów. Spośród tej liczby 23 uczniów podjęło naukę w liceach ogólnokształcących. Kolejnych 24 uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Najczęściej wybieranymi przez uczniów kierunkami kształcenia są: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług hotelarskich, technik obsługi turystycznej. Natomiast 12 uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych.

 Dalsze losy absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego  – kontynuacja nauki w szkole ponadgimnazjalnej – rok szkolny 2013/2014

 losy absolwentów 2013-2014