«

»

Maj 05

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem obchodzonym 3 maja. Zostało ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Akademia z okazji tego święta odbyła się 4 maja 2017 r. i została przygotowana przez Samorząd Uczniowski oraz klasę 2A pod opieką wychowawcy Rafała Rysia oraz nauczyciela historii Renaty Teper. Przygotowana inscenizacja odnosiła się do historii Polski  i podkreślała szczególne znaczenia jakie miało uchwalenie ustawy zasadniczej dla dziejów naszego narodu. Ukoronowaniem obchodów stał się Koncert dla Ojczyzny podczas którego zaprezentowały się solistki Małgorzata Gubała kl. 3C, Julia Tylek kl. 2A, Jagoda Sobieszkoda kl. 1B oraz Barbara Łabędzka kl. 3C. Celebrowanie uroczystości państwowych jest częścią patriotycznego wychowania młodzieży, uczy szacunku dla historii, tradycji i kultury naszej Ojczyzny.

Redakcja